فروشگاه

توضیحات

نام علمی : Espostoa nana

کاکتوس نانا بومی کشور پرو میباشد .سرتا سر این کاکتوس با پرزهای پشم مانند سفید رنگ پوشیده شده است واین گونه در تابستان به گل می نشیند و گلهای سفید رنگی دارد .

اسپستوآ نانا به نور خیلی خوب ولی غیر مستقیم نیاز دارد . یا می توانید مکانی نیم سایه-نیم آفتاب را برای آن در نظر بگیرید.

در فصل رشد این کاکتوس باید به طور منظم آبیاری شود .دقت کنید خاک گلدان دارای زهکش خوبی باشد .بهرت است از خاکهای مخصوص کاتوس استفاده کنید البته بهتر است PH خاک خنثی باشد .

دمای مطلوب برای کاکتوس نانا بین 12 تا 25 در جه است .

در بین دو آبیاری اجازه بدهید که خاک خشک شود .

 

اطلاعات بیشتر

تعداد

, , ,