برای تست میتوانید کد سفارش 1223 و آدرس ایمیل 101site.ir@gmail.com را وارد کنید.

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.